Ana Sayfa » Makaleler

Yazar

Makaleler

PDF

Mehmet Erkan
ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Üzerine Değerlendirmeler VERGİ DÜNYASI Nisan 2015
Mehmet Erkan
ÖTV Uygulamasında Vergiye Tabi Mal Tanımı VERGİ DÜNYASI Haziran 2014
Mehmet Erkan
AB Yasal Uyum Sürecinde Yeni Bir Vergi ÖTV VERGI DÜNYASI TEMMUZ 2002
Hayrettin Turan
Sermaye Şirketlerinin Aldıkları Kredileri Başka Şirketlere Kullandırmasını, KDV Karşısındaki Durumu VERGİ DÜNYASI MART 1999
Hayrettin Turan
Bilgi Değişimi VERGİ DÜNYASI TEMMUZ 2001
Mehmet Erkan
Yeni Bir Finansman Aracı Olarak Barter VERGİ DÜNYASI 2000 OCAK
Hayrettin Turan
Uluslararası Taşımacılık Yapan Kurumların Elde Ettiği Faiz Gelirleri ve Vergilendirilmesi VERGİ DÜNYASI TEMMUZ 2003
Mehmet Erkan
Barterın Diğer Finansman Teknikleri İle Kaşılaştırılması ACTIVE NISAN MAYIS 2000
Mehmet Erkan
Barterın Vergi Hukuku Açısından Değerlendirilmesi VERGİ DÜNYASI 2000 MAYIS
Mehmet Erkan
Dar Mükellef Gerçek Kişilerin 1998 Yılı Gelirlerinin Beyanı VERGİ DÜNYASI 1999 MART
Mehmet Erkan
Devre Mülk Hakkının Elden Çıkarılması VERGI DÜNYASI ARALIK 1996
Mehmet Erkan
Değersiz ve Vazgeçilen Alacaklar VERGI DUNYASI 2000 ARALIK
Mehmet Erkan
Hisse Senedi Alım Satım Kazançlarının Vergilendirilmesi VERGİ DÜNYASI 2000 HAZIRAN
Mehmet Erkan
Nakil Vasıtalarına İlişkin KDV Düzenlemeleri VERGİ DÜNYASI 2000 KASIM
Mehmet Erkan
ÖFK larca Kullandırılan Karzı Hasenlerin Şüpheli Alacak Açısından Değerlendirilmesi VERGİ DÜNYASI 2000 EKIM
Mehmet Erkan
Telif Hakları ve İhtira Beratlarının Vergilendirilmesi VERGİ DÜNYASI TEMMUZ 1998
Mehmet Erkan
Tahsil Edilemeyen KDV nin Şüpheli Alacak Müessesesi Açısından Değerlendirilmesi VERGİ DÜNYASI 1995 EKIM
Mehmet Erkan
Terör Eylemlerinden Kaynaklanan Zararlar VERGİ DÜNYASI 2004 OCAK
Mehmet Erkan
Turizm Sektöründe Vergisel Sorunlar VERGİ DÜNYASI 2003 TEMMUZ
Mehmet Erkan
İlk Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri ile Şerefiyeler VERGİ DÜNYASI ARALIK 2003
Mehmet Erkan
Okul ve Öğrenci Yurtlarına Yapılan Bağış ve Yardımlar VERGİ DÜNYASI 2003 HAZIRAN
Mehmet Erkan
ÖTV Açısından Tecil Terkin Uygulaması- 1 VERGİ DÜNYASI 2009 HAZIRAN
Mehmet Erkan
ÖTV Açısından Tecil Terkin Uygulaması- 2 VERGİ DÜNYASI 2009 TEMMUZ
Mehmet Erkan
ÖTV nin AB Muktesebatı Açısından Değerlendirilmesi VERGİ DÜNYASI 2008 KASIM
Mehmet Erkan
ÖTV Uygulamasına Dair Notlar 1 Sarflar ve Fireler VERGİ DÜNYASI 2009 EKIM
Mehmet Erkan
ÖTV Uygulamasına Dair Notlar 2 Sorumluluk ve Ceza VERGİ DÜNYASI 2009 KASIM
Mehmet Erkan
ÖTV Uygulamasına Dair Notlar 3 5838 Sayılı Kanunun 3. Md Uygulaması VERGİ DÜNYASI 2010 SUBAT
Mehmet Erkan
ÖTV Uygulamasına Dair Notlar 4 İndirim Uygulaması VERGİ DÜNYASI 2010 EKIM
Mehmet Erkan
4811 Sayılı Vergi Barışına Göre TEFE Faizi VERGI DÜNYASI MAYIS 2003
Hayrettin Turan
Yabancı Sermayeyi Teşvik Mevzuatı ve Değerlendirilmesi VERGİ DÜNYASI EYLUL 1997
© Copyright 2024. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti.
Telif Hakkı ve Kullanım Şartları

alaturka dijital