Ana Sayfa » 2013 Yılı Sirküleri

Numara

Sirküler

PDF

2013/82
E fatura işlemleri ile ilgili Sirkülerimiz yayımlanmıştır.
2013/81
2013 Yılı Dönem sonu işlemlerde dikkat edilmesi gereken konuları içeren Sirkülerimiz yayımlanmıştır.
2013/80
Biodizel uygulamasına ilişkin 29 No.lu ÖTV Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2013/79
Kayıt Saklama Gereksinimlerine ilişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2013/78
Mukimlik ile ilgili Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Sirküleri yayımlanmıştır.
2013/77
e-Arşiv ve e-Fatura uygulamasına ilişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2013/76
2014 yılında uygulanacak olan YMM ve SMMM asgari ücret tarifesi Resmi Gazete`de yayımlanmıştır.
2013/75
1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair, 2 Sıra No.lu Genel Tebliğ Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır.
2013/74
Türk Ticaret Kanunu gereğince, 01 Ocak 2014 tarihinden itibaren belgelerde bulunması gereken hususlara ait duyuru yayımlanmıştır.
2013/73
2014 yılında kullanılacak yasal defterlerin tasdiki ilişkin açıklamalarımızı içeren sirküler yayımlanmıştır.
2013/72
ÖTV de değişiklik yapan 2013/5595 sayılı Bakanları Kurulu Kararı yayımlanmıştır.
2013/71
KDV oranlarında değişiklik yapan 2013/5595 sayılı Bakanları Kurulu Kararı yayımlanmıştır.
2013/70
Elektronik defter tutma zorunluluğuna ilişkin 67 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri yayımlanmıştır.
2013/69
Araçlarla ilgili 28 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır.
2013/68
27 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2013/67
Bireysel emeklilik sistemine yapılacak aktarımlar hakkındaki 92 Seri No.lu Gelir Vergisi Sirküleri yayımlanmıştır.
2013/66
2013 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı tespit edilmiştir.
2013/65
Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısı üzerine değerlendirmeleri içeren sirkülerimiz yayımlanmıştır.
2013/64
2013 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı tespit edilmiştir.
2013/63
İade hakkı doğuran işlemlere ilişkin başvurularda yeni düzenlemeler getiren 429 sıra no.lu VUK Genel Tebliği Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2013/62
2013 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak T.C. Merkez Bankası Döviz kurları belirlenmiştir.
2013/61
Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 5) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır
2013/60
VUK Genel Tebliğlerine göre 30.06.2013 tarihi itibariyle 1.000.000 TL yi aşan vergi ve cezaları bulunan mükellefler listesi açıklanmıştır.
2013/59
Ba-Bs bildirim formları için 01.09.2013 tarihi itibariyle e-beyanname program değişikliği yapılacaktır.
2013/58
Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı 1 Eylül 2013 tarihinden geçerli olmak üzere %2 olarak uygulanacaktır.
2013/57
6495 Kanun ile sat- geri kirala işlemlerine katma değer vergisi ve kurumlar vergisi istisnası getirilmiştir.
2013/56
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5) Resmi Gazete`de yayımlanmıştır.
2013/55
2014 yılında uygulanacak bina metrekare inşaat maliyet bedelleri açıklanmıştır.
2013/54
Elektronik Fatura uygulamasında "elektronik başvuru" sistemi açılmıştır.
2013/53
Varlık barışına ilişkin bildirim ve beyan süresi 31 Ekim 2013 tarihine kadar uzatılmıştır.
2013/52
26 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2013/51
2013 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı tespit edilmiştir.
2013/50
2013 yılı ikinci geçici vergi döneminde esas alınacak kurlar belirlenmiştir.
2013/49
428 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2013/48
Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılma mecburiyetinin başlangıç tarihi 01 Ekim 2013 tarihine ertelenmiştir.
2013/47
Yurt Dışı Varlık Barışı Uygulaması Rehberi yayımlanmıştır.
2013/46
Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılma mecburiyeti ve onaylanmasına ilişkin Genel Tebliğ yayımlanmıştır.
2013/45
1 Seri No.lu Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ yayımlanmıştır.
2013/44
Varlık Barışına ilişkin düzenlemenin yer aldığı 6486 sayılı Kanun Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2013/43
Kesin Mizan bildirimlerinin verilme süresi 10 Mayıs 2013 günü saat 24:00’e kadar uzatılmıştır.
2013/42
Gelir İdaresi Başkalığınca vadeli çeklerde reeskont uygulamasına ilişkin açıklama yapılmıştır.
2013/41
2013/4552 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 27.04.2013 tarih ve 28630 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2013/40
Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin Form (Ek 2 Formu) doldurulmasında dikkat edilecek konulara ilişkin sirkülerimiz yayınlanmıştır.
2013/39
2013 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %1,98 olarak tespit edilmiştir.
2013/38
63 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri yayımlanmıştır.
2013/37
19 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Sirküleri yayımlanmıştır.
2013/36
İncelemede Uyulacak Esaslara ilişkin 425 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği yayımlanmıştır.
2013/35
Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri ile Şubat/2013 dönemine ait KDV beyannamelerinin verilme süreleri uzatılmıştır.
2013/34
Mükellef Bilgileri Bildirimine ilişkin 61 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri yayınlanmıştır.
2013/33
Bina, arsa ve arazilerin emlak vergi değerinin tespitiyle ilgili 2013/ 1 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesi yayınlanmıştır.
2013/32
Ücret Kazançları Vergi Rehberi yayınlanmıştır.
2013/31
“Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 4.3.2013 tarihi saat 24:00 e kadar uzatılmıştır.
2013/30
Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi yayınlanmıştır.
2013/29
KDV tevkifatında değişiklik yapan 122 Seri No.lu KDV Genel Tebliği yayınlanmıştır.
2013/28
424 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
2013/27
Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi yayınlanmıştır.
2013/26
Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatları ile yağlarının tesliminde uygulanan KDV oranı % 1 den % 8 e çıkarılmıştır.
2013/25
87 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirküleri 25.2.2013 tarihinde yayınlanmıştır.
2013/24
Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi yayınlanmıştır.
2013/23
Dar Mükellefler (Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancı Ülke Vatandaşları ile Yurt dışında Yerleşik Türk Vatandaşları) İçin Kira Geliri Rehberi yayınlanmıştır.
2013/22
Elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına İlişkin 58 Sıra No.lu VUK Sirküleri yayımlanmıştır.
2013/21
26 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri yayımlanmıştır.
2013/20
Gelir İdaresi Başkalığınca hazırlanan Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi yayımlanmıştır.
2013/19
2012 yılı dönem sonu yabancı para cinsinden alacak ve borçların değerlemesinde esas alınacak kurlar açıklanmıştır.
2013/18
Alkollü içkilerin ÖTV tutarları 03/01/2013 tarihinden geçerli olmak üzere, artırılmıştır.
2013/17
2012/4133 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 1 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2013/16
2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 1 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2013/15
2013 yılında uygulanacak olan YMM ve SMMM asgari ücret tarifesi Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2013/14
70 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği 01.01.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2013/13
2013 yılında uygulanacak olan Harçlar tutarları yeniden belirlenmiştir.
2013/12
2013 yılına ait Emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri açıklanmıştır.
2013/11
Damga Vergisi Kanununda yer alan oran ve tutarlar artırılmıştır.
2013/10
7 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 31.12.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2013/9
Seri B 7 Sıra No.lu Tahsilat Genel Tebliği 31.12.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2013/8
121 Seri No.lu KDV Genel Tebliği 31.12.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2013/7
Vergi Usul Kanununda yer alan had ve tutarlar artırılmıştır.
2013/6
Gelir Vergisi Kanununda yer alan maktu had ve tutarlar artırılmıştır.
2013/5
44 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği 31.12.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2013/4
Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları artırılmıştır.
2013/3
42 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği 31.12.2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2013/2
Maktu Özel İletişim Vergi tutarı 1/1/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir.
2013/1
Değerli kağıtların bedelleri 1/1/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir.
© Copyright 2024. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti.
Telif Hakkı ve Kullanım Şartları

alaturka dijital