Ana Sayfa » Hizmetlerimiz » Vergi Yargısı Hizmetleri

ERK YMM vergi yargısı alanında HANSU AVUKATLIK BÜROSU ile çözüm ortağı olarak, vergi dava hizmetlerini yürütmektedir. 
 
• Vergi davaları, konusunda kendisini kanıtlamış çözüm ortağı hukukçularımız aracılığı ile ele alınmakta ve müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda karşılanmaktadır. Bu kapsamda sunulan hizmetler;

          • Vergilendirme sürecinden kaynaklanan sorunların çözümü, 
          • İlgili Vergi Mevzuatı kapsamında dava öncesi idari müracaatların yapılması ve uzlaşma işlemlerinin takibi, 
          • Sorunların idari aşamada çözülememesi halinde dava açılması ve sürecin takibi, 
          • Dava sonrasında karşılaşılabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir. 

• Gümrük ve diğer mali mevzuattan kaynaklanan suç ve cezalarla ilgili ihtilaflar da çözüm hukukçularımız aracılığı ile sunulmaktadır. 
• Ayrıca Bankalar Hukuku ve Finans/kredi Kuruluşlarının işleyişi, yapısı ve organizasyonu hakkında danışmanlık verilmekte, Finansal Kiralama, Kredi Sözleşmeleri, Şirket Finansmanı, Proje Finansmanı, Uluslararası Ticaret Finansı, Sermaye Piyasası Uygulamaları konularında da danışmanlık yargı süreçlerinin takibi ve sonuçlandırılması hizmetleri de çözüm ortağı hukukçularımız aracılığı ile sunulmaktadır. 

• Serbest Bölgeler ve Organize Sanayi Bölgeleri de dahil olmak üzere yatırım alanlarında hukuki hizmetler sunulmakta, şirketlerin Türkiye'deki yatırımları organize edilmekte, bu yatırımlar çerçevesinde ortaklık anlaşmaları hazırlanmakta ve şirket kuruluşlarında yer alınmakta, aynı şekilde Türk şirketlerinin yabancı ülkelerdeki yatırımları ile ilgili yazışma ve başvurulara ilişkin olarak danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

© Copyright 2024. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti.
Telif Hakkı ve Kullanım Şartları

alaturka dijital