Ana Sayfa » 2023 Yılı Sirküleri

Numara

Sirküler

PDF

2023.7
546 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği ile Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan bildirimlerin, mükellefler tarafından yapılmış bildirim olarak kabul edilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
2023.6
547 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği ile VUK’un mükerrer 298. maddenin (Ç) fıkrası ve geçici 32. madde kapsamında yapılan yeniden değerleme uygulamalarının usul ve esasları belirlenmiştir.
2023.5
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunda tanımlı bulunan motorlu araç ticareti yapan mükelleflerden teminat alma usul ve esasları belirlenmiştir.
2023.4
6657 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile finansal kiralama şirketlerinin yurt dışından sağladıkları kredilerde KKDF oranı %0 olarak belirlenmiştir.
2023.3
Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Ar-Ge ve Yenilik veya Tasarım Harcamalarının Kazancın Tespitinde İndirim Konusu Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6652) 10/1/2023 tarihli ve 32069 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2023.2
7431 Sayılı Kanun ile vergi ve sosyal güvenlik mevzuatında bazı düzenlemeler yapılmıştır.
2023.1
İşverenler tarafından çalışanlara verilen yemek bedeli. elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine ilişkin istisna hükümlerinin uygulama usul ve esasları açıklanmıştır.
© Copyright 2023. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti.
Telif Hakkı ve Kullanım Şartları

alaturka dijital