Ana Sayfa » Hizmetlerimiz » Denetim ve Raporlama Hizmetleri

• Her türlü finansal raporlama; yönetim raporları, bütçe, nakit akış vb. tabloların hazırlanması, 
• Talep üzerine üstlenebileceğimiz sair işler ve raporlamalar, 
• Kurumların yasal kayıtlarının vergi incelemesi mantığı ile detaylı bir incelenmesi ve bu inceleme sonucunda hatalar ve potansiyel vergi risklerinin raporlanmasını ifade etmektedir.
• Şirket muhasebe kayıtlarının genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile Vergi Usul Kanunu'na uygunluğunun sağlanması, 
• Yasal defterlerin VUK'a ve TTK'ya uygunluğunun sağlanması, 
• Vergi Beyannamelerinin düzenlenmesi veya şirket tarafından hazırlanan beyannamelerin kontrolü hizmetleri.

 

© Copyright 2024. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti.
Telif Hakkı ve Kullanım Şartları

alaturka dijital