Ana Sayfa » 2015 Yılı Sirküleri

Numara

Sirküler

PDF

2015/76
e-Tebligat sistemine başvuru süreleri 01/04/2016 tarihine kadar uzatılmıştır.
2015/75
Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine kaydı, kullanıcılara satışı ve satış sonrası servisi vb. usul ve esaslar açıklanmıştır.
2015/74
Sinema, tiyatro, konser, spor müsabakası vb. etkinlikler için e-bilet uygulama usul ve esasları belirlenmiştir.
2015/73
Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) kullanma zorunluluğuna ilişkin süreler yeniden belirlenmiştir.
2015/72
Hava yolu yolcu taşımacılığında elektronik bilet uygulaması hakkında VUK Genel Tebliği yayınlanmıştır.
2015/71
İhracat işlemlerinde e-Fatura uygulamasına geçiş 1/1/2017 tarihine ertelenmiştir.
2015/70
Bazı iktisadi kıymetlerin amortisman oranlarını değiştiren VUK Genel Tebliği yayınlanmıştır.
2015/69
Tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluğuna ilişkin 8.000 TL’lik had, 7.000 TL’ye indirilmiştir.
2015/68
01.01.2016 tarihinden itibaren uygulanacak olan Elektronik Tebligat başvuru esaslarını içeren sirkülerimiz yayınlanmıştır.
2015/67
2016 yılında kullanılacak yasal defterlerin tasdikine ilişkin sirkülerimiz yayımlanmıştır.
2015/66
Turist rehberlerinin gelir vergisi yönünden vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.
2015/65
2015 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı %5,58 olarak tespit edilmiştir.
2015/64
2015 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak T.C. Merkez Bankası Döviz kurları belirlenmiştir.
2015/63
Ağustos ayına ait Muhtasar Beyanname ve Damga Vergisi Beyannameleri ile Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresi uzatılmıştır.
2015/62
Artvin İline bağlı Arhavi, Borçka ve Hopa ilçelerindeki vergi borçlarının ertelenip taksitlendirilmesine ilişkin Tahsilat Genel Tebliği yayımlanmıştır.
2015/61
Elektronik Tebligat 01.01.2016 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.
2015/60
2016 yılında uygulanacak bina metrekare inşaat maliyet bedellerine ilişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2015/59
ÖTV (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği yayımlanmıştır.
2015/58
Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca "Teminat Mektubu Durum Sorgulama Sistemi" kurulmuştur.
2015/57
Kolalı gazoz, alkollü içkiler ve tütün mamulleri ile ilgili ÖTV (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği yayımlanmıştır.
2015/56
2015 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %1,60 olarak tespit edilmiştir.
2015/55
Nakit sermaye artışlarındaki %50 indirim oranı Bakanlar Kurulu Kararı ile farklılaştırılmıştır.
2015/54
Elektronik yoklama 1 Eylül 2015 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılacaktır.
2015/53
e-Fatura ve e-Defter uygulamalarının kapsamı 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren genişletilmektedir.
2015/52
Nakit sermaye artışlarında vergi teşviği uygulaması, 1 Temmuz 2015 tarihinde yürürlüğe girmektedir.
2015/51
Elektronik ürün senedi alım satım belgesi, VUK uyarınca düzenlenmesi zorunlu belgeler kapsamına alınmıştır.
2015/50
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara ilişkin uygulamada değişiklik yapan 451 No.lu VUK Genel Tebliği yayımlanmıştır.
2015/49
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara ilişkin uygulamada değişiklik yapan 450 No.lu VUK Genel Tebliği yayımlanmıştır.
2015/48
Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süresi 18 Mayıs 2015 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.
2015/47
2015 yılında “Mükellef Bilgileri Bildirimi” verilmesine gerek bulunmamaktadır.
2015/46
6645 sayılı Kanun’un 8. maddesiyle üçüncü çocuk için asgari geçim indirimi oranı % 10 olarak değiştirilmiştir.
2015/45
Elektronik Defterlerin, oluşturma ve imzalanma işlemlerinin yerine getirilme süresi 29 Mayıs 2015 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.
2015/44
Sınai mülkiyet haklarında istisna uygulanmasına dair usul ve esaslar açıklanmıştır.
2015/43
Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme süresi 30 Nisan 2015 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.
2015/42
ÖTV (II) Sayılı Liste(Deniz,Hava, Kara Taşıtları) Uygulama Genel Tebliği yayımlanmıştır.
2015/41
Muhtasar, Damga Vergisi ve KDV beyannamelerinin verilme süreleri ile "Elektronik Defter Beratları"nın yüklenme süresi uzatılmıştır.
2015/40
Vergi düzenlemeleri içeren 6639 Sayılı Kanun, 15.04.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2015/39
2015 yılı birinci geçici vergi döneminde yeniden değerleme oranı negatif olduğun için yeniden değerleme yapılmayacaktır.
2015/38
Ev hizmetlerinde çalışanların vergilendirilmesine ilişkin sirküler yayınlanmıştır.
2015/37
2015/7511 Sayılı BKK ile bazı malların vadeli ithalatında KKDF kesintisi oranı % 0 (sıfır) olarak belirlenmiştir.
2015/36
Geçmişe yönelik mükellefiyet tesis edilenlere, elektronik beyanname ve bildirimlerin verilmemesi nedeniyle ceza kesilmeyeceğine ilişkin açıklama yapılmıştır.
2015/35
Vergi düzenlemeleri içeren 6637 Sayılı Kanun, 07.04.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2015/34
e-Fatura ve e-defter uygulamasına ile ilgili 448 No.lu VUK Genel Tebliği açıklaması yayımlanmıştır.
2015/33
e-Fatura uygulamasına ile ilgili 447 No.lu VUK Genel Tebliği açıklaması yayımlanmıştır.
2015/32
Elektronik bilet uygulaması ile ilgili 446 No.lu VUK Genel Tebliği açıklaması yayımlanmıştır.
2015/31
Bazı Beyannameler ile Bildirim Formlarının verilme süresi uzatılmıştır.
2015/30
ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği yayımlanmıştır.
2015/29
Ocak 2015 dönemine ait Damga Vergisi Beyannamesinin verilme süresi uzatılmıştır.
2015/28
Ocak 2015 vergilendirme dönemine ait aylık Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi uzatılmıştır.
2015/27
Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığının örgüt yapısı pilot uygulama kapsamında "Vergi Dairesi ve Tahsil Dairesi" olarak yeniden düzenlenmiştir.
2015/26
Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılmasına Dair İç Genelge yayımlanmıştır.
2015/25
Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi yayınlanmıştır
2015/24
Bazı mal teslimlerinde uygulanacak olan KDV oranı % 1’e indirilmiştir.
2015/23
288 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ, 31.01.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2015/22
2014 yılı dönem sonu yabancı para cinsinden alacak ve borçların değerlemesinde esas alınacak kurlar açıklanmıştır.
2015/21
Dönem sonu işlemlerde dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin sirkülerimiz yayımlanmıştır.
2015/20
“Mükellef Bilgileri Bildirimi” uygulamasına son verilmiştir.
2019/19
2015 yılı için geçerli olacak vergi oran, tutar veya hadlerine ait pratik bilgiler sirkülerimiz yayımlanmıştır.
2015/18
Kamu yararına çalışan dernekler listesine ilişkin sirkülerimiz yayımlanmıştır.
2015/17
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar listesine ilişkin sirkülerimiz yayımlanmıştır.
2015/16
Alkollü içkiler ve tütün mamullerinin ÖTV oran ve tutarlarında artış yapılmıştır.
2015/15
2015 yılında uygulanacak olan YMM ve SMMM asgari ücret tarifesinde değişiklik yapan Genel Tebliğ Resmi Gazete`de yayımlanmıştır.
2105/14
2015 yılında uygulanacak olan YMM ve SMMM asgari ücret tarifesi Resmi Gazete`de yayımlanmıştır.
2015/13
Elektronik kayıt saklama zorunluluğu 01/01/2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.
2015/12
Değerli kağıtların bedelleri 1/1/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir.
2015/11
e-Arşiv uygulama esaslarında değişiklik yapan Genel Tebliğ yayımlanmıştır.
2015/10
2015 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri yeniden belirlenmiştir.
2015/9
Vergi Usul Kanununda yer alan had ve tutarlar artırılmıştır.
2015/8
Gelir Vergisi Kanununda yer alan maktu had ve tutarlar artırılmıştır.
2015/7
74 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği 30.12.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2015/6
2015 yılında uygulanacak olan Harçlar tutarları yeniden belirlenmiştir.
2015/5
Damga Vergisi Kanununda yer alan oran ve tutarlar artırılmıştır.
2015/4
46 Seri No.lu Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2015/3
46 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği 30.12.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2015/2
Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları artırılmıştır.
2015/1
Özel İletişim Vergi tutarı 1/1/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir.
© Copyright 2024. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti.
Telif Hakkı ve Kullanım Şartları

alaturka dijital