Ana Sayfa » Hizmetlerimiz » Bağımsız Denetim Hizmetleri

• Şirket ortaklarımız Mehmet ERKAN ve Hayrettin TURAN, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından “ Bağımsız Denetçi ” olarak denetim faaliyetinde bulunma konusunda yetkilendirilmiştir.
• İşletmelerin başarı düzeyini, dünya genelinde giderek artan ve karmaşık bir hale gelen mevzuat gerekleri ile hissedarlar ve diğer çıkar sahiplerinin talepleri belirlemektedir. 
• Güçlü bağımsız denetim; yatırımcıların, hissedarların ve diğer çıkar sahiplerinin önemli konularda bilgi edinmelerine, denetim komitelerinin doğru ve net görüş sahibi olmalarına ve şirket yönetimlerine zamanında, yapıcı bilgi sağlanmasına hizmet etmektedir. Bu kapsamda; 
• Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve Türkiye Muhasebe Standartları (TMS)`na uygun olarak mali tabloların bağımsız denetimi,
• Şirketlerin özel taleplerine yönelik bağımsız denetim hizmetleri sunulmaktadır.

 

© Copyright 2024. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti.
Telif Hakkı ve Kullanım Şartları

alaturka dijital