Ana Sayfa » 2024 Yılı Sirküleri

Numara

Sirküler

PDF

2024.7
Gelir İdaresi Başkanlığınca Sorumlu Sıfatıyla Verilen KDV Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Tarihi Uzatılmıştır.
2024.6
31.12.2023 tarihi itibari ile değerlemede uygulanacak T.C. Merkez Bankası Döviz kurları belirlenmiştir.
2024.5
Gelir İdaresi Başkanlığınca, Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmesi gereken mal ve/veya hizmet alış/satışlarına ilişkin bilgiler hakkında duyuru yayınlanmıştır.
2024.4
Özel Tüketim Vergisine tabi makaronlar ile ilgili müteselsil sorumluluk kapsamında ÖTV Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik yapılmıştır.
2024.3
2024 yılında uygulanacak olan YMM ve SMMM asgari ücret tarifesi Resmi Gazete`de yayımlanmıştır.
2024.2
01.01.2024 – 30.06.2024 döneminde uygulanacak kıdem tazminatı tavanı ve çocuk zammı tutarı belirlenmiştir.
2024.1
ÖTV Kanunu eki (I) sayılı listedeki malların maktu ÖTV tutarları 3.1.2024 tarihi itibariyle yeniden belirlenmiştir.
© Copyright 2024. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti.
Telif Hakkı ve Kullanım Şartları

alaturka dijital