Ana Sayfa » 2021 Yılı Sirküleri

Numara

Sirküler

PDF

2021.32
Rafinerilerin ve petrokimya tesislerinin ürettiği malları, ÖTV’nin konusuna girmeyen malların imalatında kullanmaları ve bu kuruluşlara imalatta kullanmak üzere ÖTV kapsamına giren malların teslimlerinde, ÖTV tutarı sıfıra indirilmiştir.
2021.31
35 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile KDV Genel Uygulama Tebliği’nin kısmi tevkifat uygulamasına ilişkin bölümlerinde değişiklikler yapılmıştır.
2021.30
509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ (Sıra No: 526) elektronik belgeler ile ilgili değişiklikler yapılmıştır.
2021.29
34 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 5 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete`de yayımlanmıştır.
2021.28
7263 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge/Tasarım merkezlerinde Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ilişkin değişiklikler yapılmıştır.
2021.27
3491 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri dolayısıyla yapılan ödemelere ilişkin tevkifat oranı %5’e artırılmıştır.
2021.26
Finansman gider kısıtlaması oranı 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere, %10 olarak belirlenmiştir.
2021.25
3471 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile sadece elektrik motorlu olan binek otomobillerinin ÖTV oranları yeniden belirlenmiştir.
2021.24
Riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılacak olan konutlara ilişkin inşaat taahhüt işlerinde KDV oranı %1’e düşürülmüştür.
2021.23
3469 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu hizmetlere ilişkin özel iletişim vergisi oranı %10’a çıkarılmıştır.
2021.22
2020 yılı dördüncü geçici vergi döneminde uygulanacak T.C. Merkez Bankası Döviz kurları belirlenmiştir.
2021.21
523 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Ba-Bs Formu verilmesine ilişkin uygulamada aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
2021.20
Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin beyanname ve bildirimleri ertelenmiştir.
2021.19
Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği, 15 Ocak 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
2021.18
2020 yılı dönem sonu işlemlerinde dikkat edilecek konulara ilişkin sirkülerimiz yayımlanmıştır.
2021.17
(66 Sıra No.lu Değerli Kâğıtlar) Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2021.16
2021 yılında uygulanacak olan YMM ve SMMM asgari ücret tarifesi Resmi Gazete`de yayımlanmıştır.
2021.15
2021 yılında uygulanacak Vergi Usul Kanununda yer alan hadler, tutarlar ile usulsüzlük cezaları açıklanmıştır.
2021.14
2021 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanununda yer alan maktu had ve tutarlar artırılmıştır.
2021.13
2021 yılında uygulanacak Konsolosluk harç tutarları açıklanmıştır.
2021.12
2021 yılında uygulanacak olan Harç tutarları yeniden belirlenmiştir.
2021.11
78 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile arsa ve arazi metrekare birim değerleri esas alınarak uygulanan vergi, harç ve benzeri mali yükümlülükler açıklanmıştır.
2021.10
2021 yılında uygulanacak her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden belirlenmiştir.
2021.9
2021 yılında uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları belirlenmiştir.
2021.8
53 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2021.7
52 Seri No.lu Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2021.6
İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iadelerinde sınır, 2021 yılında 18.900 TL olarak uygulanacaktır.
2021.5
Özel İletişim Vergi tutarı 1/1/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere artırılmıştır.
2021.4
Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8) 30 Aralık 2020 tarihli 1. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
2021.3
7256 sayılı Kanun’un 3. maddesi ile 4. maddesinde yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri, ilgili maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.
2021.2
2021 yılında uygulanacak olan geri kazanım katılım payı tutarları belirlenmiştir.
2021.1
2021 yılında uygulanacak asgari geçim indirimi tutarı tespit edilmiştir.
© Copyright. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti.
Telif Hakkı ve Kullanım Şartları

alaturka dijital